Pergerakan Graduasi
  1. Para graduan wajib mengikuti arahan dan panduan daripada para marshal di sepanjang majlis graduasi ini berlangsung.
  2. Para graduan dinasihatkan untuk merujuk kepada mana-mana Marshal sekiranya menghadapi sebarang masalah di sepanjang Majlis Graduasi berlangsung.
  3. Sila rujuk Tatacara Pergerakan di atas Pentas.
Copyright © 2024 - Management and Science University